Beste lezeressen en  lezers,

Ze heten, Annick, Aristide, Aloys, Viviane… en ze wonen in de heuvels rond Village Imuhira. Ze hebben allemaal een naam en een verhaal. Dit verhaal is vaak een pijnlijke verhaal omdat armoede en pijn vaak hand in hand gaan.

Begin januari 2011,  hebben we meer dan 350 mensen van de lokale gemeeschap uitgenodigd om naar hun verhaal te luisteren en om de voortgang van ons project te evalueren. Om te leren van onze fouten en onze successen en om deze mensen de gelegenheid te geven om invloed te kunnen uitoefenen over de te volgen richting van het project, in de grote lijnen, voor de komende drie jaren. We waren zeer onder de indruk  van  het aantal aanwezigen, hun enthousiasme en hun betrokkenheid.

In de context het platteland van Burundi, is het ontwikkelingswerk voornamelijk gericht op het garanderen van toegang tot het onderwijs, het voorzien van schoon water en gezondheidszorg, het ontwikkelen van de landbouw om voedsel tekort tegen te gaan, het ontdekken van  lokale inkomstbronnen en werkgelegenheid te ondersteunen door opleidingen te verstrekken die relevant voor de regio zijn. Ontwikkelingshulp gaat ook over het versterken van mogelijkheden binnen de lokale gemeeschappen, solidariteitsmechanismes te ontwikkelen, het bevorderen van cooperatieven, het weven van een sociaal netwerk.. Kortom, ontwikkelingshulp omvat het verstrekken van middelen om een gemeenschap te helpen een toekomst op te bouwen en tegelijk het promoten van een vreedzame en eerlijke samenleving. Dit is waarop wij ons met dit project op richten.

We zijn bijzonder trots om u te informeren dat het dorp nu volledig is aangesloten op het elektrische net. Dankzijn Energy Assistance zijn nu de technische school, de imkerij en de basischool allemaal aangesloten op het lokale netwerk.

Annelyse Mary is voor drie maanden in Burundi, ze heeft verlof genomen om, als vrijwilligster, haar ervaring in financieel management te gebruiken om de boekhouding van Village Imuhira te organiseren en de lokale medewerkers op te leiden. Dank je Annelyse!

We willen jullie allemaal  nogmaals bedanken voor jullie bijdrage aan onze solidariteitspresentjes.

Mocht u behoefte hebben om in uw buurt een bijeenkomst over Village Imuhira te organiseren, beschikken wij over alle informatie die hiervoor nodig is.

Het project groeit en we kunnen, meer dan ooit, al uw steun goed gebruiken. Dank u voor uw trouwe steun!

Het Village Imuhira Team