Archief voor July 2011

Burundi April 2011

Nieuwsbericht 45, Juli 2011

Nieuws over de schrijnwerkerij, de school en de refter.

De technische schrijnwerkersschool is helemaal klaar. Twintig jongeren volgen er les en de produktie draait op volle toeren.  De bestellingen stromen binnen. Dit is heel aanmoedigend want dit project moet een rol spelen in het financiële zelfbeheer van Village Imuhira.

In de lagere school scoren de leerlingen elk jaar beter. De uitdaging blijft niettemin elk kind te kunnen volgen.  Sinds het begin van het schooljaar zijn een 30-tal kinderen met de school gestopt door armoede, gezondheidsproblemen, stadsuitwijking (naar Bujumbura) om werk te vinden, weinig toezicht van de ouders, enz.

De refter komt nog steeds de behoeften aan voedingscomplementen van de kinderen tegemoet.

Welke zijn de toekomstprojecten?

Wat “opvoeding” betreft, willen wij nog meer klassen bouwen voor de technische school.  Graag zouden wij ook een nieuwe richting voor 2012 creëren, nl. de metserij.

Op gebied van “de hulp aan de zwaksten” hebben wij een verpleegster voor algemene gezondheid aangeworven, die voor het voorzorgswerk in de families zal zorgen. Zij zal de zwakke kinderen, of de wezen in hun omgeving bijstaan, en zal ervoor zorgen een sociale band te herstellen, alsook de gemeenschappelijke solidariteitsmechanismen te versterken, bijvoorbeeld door gemeenschappelijke zolders in te richten.

Op het gebied van “gemeenschappelijke ontwikkeling” voorzien wij dank zij de boerderij, landbouwersverenigingen in teeltprogramma’s en landbouwsteun, net zoals wij begonnen zijn met de imkers uit de omgeving.  Wij voorzien ook een watervoorzieningssysteem op te bouwen voor de bevolking.

U hebt van uw aanwezigheid ter plaatse gebruik gemaakt om heel het personeel van Village Imuhira 2 dagen “verlof” te geven… Waarom en op welke wijze?

Het is van belang dat de hoofdacteurs van Village Imuhira werkelijk beleven wat wij aan de bevolking trachten over te dragen.  Wij waren dus een 40-tal medewerkers in een heel mooie bezinningsoord, en hebben daar 2 fantastische dagen beleefd in een echt broederschapsklimaat.  In die momenten heerste een echt samenhorigheidsgevoel aan “Village Imuhira”.

Slotwoord

Vandaag werken 42 personen voltijds voor Village Imuhira in Burundi… indrukwekkend!  Talrijke kinderen en jongeren worden er opgeleid. De bijenteelt en de schrijnwerkerij beginnen geld op te brengen, die dan een deel van de kosten zal kunnen dekken.  Nochtans hebben wij meer dan ooit uw financiële steun nodig om deze doelen te bereiken.  Nieuwe klaslokalen moeten dringen gebouwd worden! Wij missen medisch materiaal en steunfondsen voor de armsten en de alfabetisatie.

Dank aan allen die vandaag blijven investeren zodat het morgen niet meer nodig zou zijn.

Het Village Imuhira Team

Clip

  • De 2e sidebar is actief. Voeg widgets toe vanuit het Dashboard om dit bericht te verwijderen.