Nieuws

Nieuwsbericht 48, oktober 2012

Beste vrienden van Village Imuhira,

Nieuwe projekten rijzen uit de grond in Village Imuhira :

Streven tegen armoede. Eind april werden vier verpleegkundigen aangeworven om het medisch en psychosociaal aspekt van het projekt te ontwikkelen : anti-malaria preventie, nadruk op hygiëne, op voedingsevenwicht, enz…

Een beroep en een toekomst voor de jongeren. Afdeling metselarij van onze technische school is begin september in werking.

Plaatselijke bevolking zelfstandig maken. Meer dan een alfabetisatieprogramma! Lokale verenigingen worden door een programma van microkredieten gesteund. Sinds het begin van het jaar werden zo 500 geiten aan zwakke families uitgedeeld.

Wij zijn zeer blij u aan te kondigen dat Annelyse Mary tot directrice van het projekt in Burundi werd benoemd. In deze functie heeft zij reeds haar professionele bekwaamheid en menselijke eigenschappen bewezen, opdat Village Imuhira ontwikkeling en toekomst voor een heel gebied moge betekenen.

Prinselijk bezoek

Dinsdag 3 juli zal een heel bijzondere datum blijven voor Village Imuhira! Prins Filip en Prinses Mathilde, begeleid door Minister Didier Reynders , Minister Paul Magnette en de Belgische delegatie hebben een bezoek gebracht aan Village Imuhira en al de aspekten van ons groot projekt mogen ontdekken. Wie had dit 6 jaren geleden kunnen geloven? Zij waren onder de indruk.

“Dit projekt is dit bezoek zeker waard. Heel weinig projekten schenken zo’n beeld van succes als de uwe”, aldus de Ambassadeur van België in Burundi.

Van ganser harte wil ik jullie bedanken, want dit projekt hebben wij op jullie solidariteit gebouwd. Wij denken natuurlijk ook aan al die jongeren die zich daarin sinds het begin investeren. Hopelijk werken wij daar verder samen aan, want wij mogen niet vergeten dat dit projekt vooral afhankelijk is van diegenen die het sinds jaren steunen.

De foto’s kunnen jullie bekijken op www.villageimuhira.be/village/category/photos

God zege u

Luc Torrini

< ![endif]–>

Nieuwsbericht 47, juli 2012

Beste vrienden van Village Imuhira,

We hebben de grote eer u het bezoek van Prins Filip en Prinses Mathilde aan Village Imuhira aan te kondigen. Het prinselijk bezoek zal op dinsdag 3 juli plaatsvinden in het kader van de herdenking van de 50ste verjaardag van de Burundese onafhankelijkheid. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette zullen er ook aanwezig zijn samen met de Belgische pers.

Prins Filip en Prinses Mathilde zullen met de ministers één uur doorbrengen in Village Imuhira.

Dit verheugende nieuws is een werkelijke aanmoediging voor al degenen die zich voor dit project hebben ingezet. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen!

Het Village Imuhira Team

2011

Nieuwsbericht 46, Oktober 2011

 

Beste vrienden van Village Imuhira,

Met grote vreugde delen wij mee dat zijn Excellentie De Heer Jozef Smets, ambassadeur van België in Burundi, het hele projekt  in Village Imuhira heeft mogen ontdekken.  Hij vindt het voldongen werk heel indrukwekkend.

Annelyse Mary, werkende voor SEL Projets, is voor 18 maanden naar Burundi teruggekeerd.  Zij helpt de lokale partner in het financieel aspekt van het projekt.

Ons volgend doelpunt is het bouwen van een blok van 3 bijkomende klaslokalen om de technische school uit te breiden.  Wij zijn van plan daar nog in december aan te beginnen, en zoeken daar nog 10.000€ voor.

Daarom wordt een concert “Live For Africa” op 18 december 2011 georganiseerd, in het Cultureel Centrum van Oudergem.  De groep SHINE A LIGHT, die uit de vorige concerten is ontstaan, zal nog eens bijgestaan worden door de jongeren van UJEB-Bruxelles.  Dit nieuw spektakel, voor kerstmis, is zeker niet te missen.  Spreek erover met je vrienden … dit is een unieke gelegenheid om het projekt  kenbaar te maken aan dezen die het nog niet kennen.

Om je plaatsen te reserveren : Anne Haumont : 0494 187 651.

De team van Village Imuhira

Burundi April 2011

Nieuwsbericht 45, Juli 2011

Nieuws over de schrijnwerkerij, de school en de refter.

De technische schrijnwerkersschool is helemaal klaar. Twintig jongeren volgen er les en de produktie draait op volle toeren.  De bestellingen stromen binnen. Dit is heel aanmoedigend want dit project moet een rol spelen in het financiële zelfbeheer van Village Imuhira.

In de lagere school scoren de leerlingen elk jaar beter. De uitdaging blijft niettemin elk kind te kunnen volgen.  Sinds het begin van het schooljaar zijn een 30-tal kinderen met de school gestopt door armoede, gezondheidsproblemen, stadsuitwijking (naar Bujumbura) om werk te vinden, weinig toezicht van de ouders, enz.

De refter komt nog steeds de behoeften aan voedingscomplementen van de kinderen tegemoet.

Welke zijn de toekomstprojecten?

Wat “opvoeding” betreft, willen wij nog meer klassen bouwen voor de technische school.  Graag zouden wij ook een nieuwe richting voor 2012 creëren, nl. de metserij.

Op gebied van “de hulp aan de zwaksten” hebben wij een verpleegster voor algemene gezondheid aangeworven, die voor het voorzorgswerk in de families zal zorgen. Zij zal de zwakke kinderen, of de wezen in hun omgeving bijstaan, en zal ervoor zorgen een sociale band te herstellen, alsook de gemeenschappelijke solidariteitsmechanismen te versterken, bijvoorbeeld door gemeenschappelijke zolders in te richten.

Op het gebied van “gemeenschappelijke ontwikkeling” voorzien wij dank zij de boerderij, landbouwersverenigingen in teeltprogramma’s en landbouwsteun, net zoals wij begonnen zijn met de imkers uit de omgeving.  Wij voorzien ook een watervoorzieningssysteem op te bouwen voor de bevolking.

U hebt van uw aanwezigheid ter plaatse gebruik gemaakt om heel het personeel van Village Imuhira 2 dagen “verlof” te geven… Waarom en op welke wijze?

Het is van belang dat de hoofdacteurs van Village Imuhira werkelijk beleven wat wij aan de bevolking trachten over te dragen.  Wij waren dus een 40-tal medewerkers in een heel mooie bezinningsoord, en hebben daar 2 fantastische dagen beleefd in een echt broederschapsklimaat.  In die momenten heerste een echt samenhorigheidsgevoel aan “Village Imuhira”.

Slotwoord

Vandaag werken 42 personen voltijds voor Village Imuhira in Burundi… indrukwekkend!  Talrijke kinderen en jongeren worden er opgeleid. De bijenteelt en de schrijnwerkerij beginnen geld op te brengen, die dan een deel van de kosten zal kunnen dekken.  Nochtans hebben wij meer dan ooit uw financiële steun nodig om deze doelen te bereiken.  Nieuwe klaslokalen moeten dringen gebouwd worden! Wij missen medisch materiaal en steunfondsen voor de armsten en de alfabetisatie.

Dank aan allen die vandaag blijven investeren zodat het morgen niet meer nodig zou zijn.

Het Village Imuhira Team

Nieuwsbericht 44, Februari 2011

Beste lezeressen en  lezers,

Ze heten, Annick, Aristide, Aloys, Viviane… en ze wonen in de heuvels rond Village Imuhira. Ze hebben allemaal een naam en een verhaal. Dit verhaal is vaak een pijnlijke verhaal omdat armoede en pijn vaak hand in hand gaan.

Begin januari 2011,  hebben we meer dan 350 mensen van de lokale gemeeschap uitgenodigd om naar hun verhaal te luisteren en om de voortgang van ons project te evalueren. Om te leren van onze fouten en onze successen en om deze mensen de gelegenheid te geven om invloed te kunnen uitoefenen over de te volgen richting van het project, in de grote lijnen, voor de komende drie jaren. We waren zeer onder de indruk  van  het aantal aanwezigen, hun enthousiasme en hun betrokkenheid.

In de context het platteland van Burundi, is het ontwikkelingswerk voornamelijk gericht op het garanderen van toegang tot het onderwijs, het voorzien van schoon water en gezondheidszorg, het ontwikkelen van de landbouw om voedsel tekort tegen te gaan, het ontdekken van  lokale inkomstbronnen en werkgelegenheid te ondersteunen door opleidingen te verstrekken die relevant voor de regio zijn. Ontwikkelingshulp gaat ook over het versterken van mogelijkheden binnen de lokale gemeeschappen, solidariteitsmechanismes te ontwikkelen, het bevorderen van cooperatieven, het weven van een sociaal netwerk.. Kortom, ontwikkelingshulp omvat het verstrekken van middelen om een gemeenschap te helpen een toekomst op te bouwen en tegelijk het promoten van een vreedzame en eerlijke samenleving. Dit is waarop wij ons met dit project op richten.

We zijn bijzonder trots om u te informeren dat het dorp nu volledig is aangesloten op het elektrische net. Dankzijn Energy Assistance zijn nu de technische school, de imkerij en de basischool allemaal aangesloten op het lokale netwerk.

Annelyse Mary is voor drie maanden in Burundi, ze heeft verlof genomen om, als vrijwilligster, haar ervaring in financieel management te gebruiken om de boekhouding van Village Imuhira te organiseren en de lokale medewerkers op te leiden. Dank je Annelyse!

We willen jullie allemaal  nogmaals bedanken voor jullie bijdrage aan onze solidariteitspresentjes.

Mocht u behoefte hebben om in uw buurt een bijeenkomst over Village Imuhira te organiseren, beschikken wij over alle informatie die hiervoor nodig is.

Het project groeit en we kunnen, meer dan ooit, al uw steun goed gebruiken. Dank u voor uw trouwe steun!

Het Village Imuhira Team

Nieuwsbericht 43, November 2010

Beste lezeressen en  lezers,

Dit is het eerste nieuwsbericht van Village Imuhira in het Nederlands! Nu onze website eindelijk vertaald is, moeten we jullie ook op de hoogte houden van de laatste ontwikkeling, alles veranderd zo snel.

De nieuwe technische school was deze zomer klaar en werkt nu op volle toeren. We hebben machines geïnstalleerd en hout gekocht voor de timmerklassen. De eerste bestellingen zijn binnen en er staan al 20 studenten ingeschreven. De training wordt begeleid door twee timmermannen uit Zwitserland, Guy and Stéphane. En we zijn trots om te melden dat de school een positief rapport heeft gekregen van de inspectie van het nationale Onderwijsministerie. Het is nu genoemd Technische school van Village Imuhira. De volgende stap is het opstarten van een metselklas.

16 november is een groep vrijwilligers van Energy Assistance uit België vertrokken om het Village Imuhira op het net aan te sluiten. We wensen hun veel succes en bedanken hun voor hun inzet. Dit is een belangrijke stap in de toekomstige voortgang voor  het hele project.

Het alfabetiseringsprogramma gaat door. Tot nu toe hebben 800 volwassenen, gedurende de laatste drie jaren, dit gevolgd en voor dit jaar zijn er al 493 nieuwe aanmeldingen. We willen ook graag het komende jaar nog 15 nieuwe centra in de regio openen, naast de reeds bestaande 8 centra. We houden contact met degenen die al gediplomeerd zijn om hen te helpen in hun dagelijkse vorderingen.

De basisschool verwelkomt nu iedere dag 600 leerlingen, die  allen een lunch krijgen in de kantine.

Een paar maanden geleden werd de jongen Aloys, die leidt aan ernstige diabetes en ondervoeding, in een kritische toestand naar het ziekenhuis in Bujumbura gevoerd. Gelukkig werd zijn leven gered. Hij zal nog zorg nodig hebben voor een langere tijd.

Om de meest kwetsbare kinderen nog beter te kunnen helpen, heeft het Village Imuhira besloten om een verpleegster voltijd in te huren.

De boerderij en het bijenteelt project, gesubsidieerd door de Belgische ambassade, begint vorm te krijgen. Het eerste gedeelte van de boerderij is gebouwd alsmede de bijenstal. Honing productie wordt in de gaten gehouden door een imker aangestuurd door SEL Projets, Bernard Decot. Hij heeft een training gestart voor de lokale producenten om hun de laatste technieken te leren.

Levensomstandigheden zijn ver van makkelijk voor inwonende in de heuvels rond Village Imuhira, maar kleine gebaren van steun maken een groot verschil. Gedurende de laatste vijf jaar, zijn we in staat geweest om de bewoners van Murumvya te voorzien van middelen om langdurig verbeteringen te geven in de kwaliteit van het leven. Honderden kinderen – en volwassenen hebben al gebruik kunnen maken van gevarieerde programma’s die grotendeels gefinancierd zijn geweest door onze donateurs.

Als het Village Imuhira nog niet bekend is bij jullie, willen we jullie graag uitnodigen om kennis te nemen van deze website. En aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Dank u voor uw interesse in dit project.

De Village Imuhira kerngroep.

  • De 2e sidebar is actief. Voeg widgets toe vanuit het Dashboard om dit bericht te verwijderen.