Onze partners

Het Village Imuhira project is een samenwerkingsproject van drie partners.

in Burundi

De Agence pour le Développement et la Protection de l’Environnement (ADEPE), een Burundische NGO, reeds betrokken bij verschillende humanitaire activiteiten. Onder andere leiderschaptrainingen en alfabetiseringsprogramma’s, lokale ontwikkelingsprojecten, voedsel en agrarische hulp, het promoten van schone energiebronnen, etc. Het accent is gelegd op morele en ethische waarden – van essentie voor de heropbouw van het land.

in België

Het Service d’Entraide et de Liaison (SEL) Projets, een Christelijke vereniging zonder winstoogmerk die samenwerkt met partners in vijf verschillende Derdewereldlanden. Deze vereniging streeft naar het helpen van mensen in nood door sponsoring van kinderen, ontwikkelingshulp projecten en het bieden van noodhulp. SEL is een geregistreerd goede doel en het verstrekken van een fiscale attest ten behoeve van fiscale aftrek is dus mogelijk voor de Belgische donateurs.

In de praktijk heeft de Village-Imuhira kerngroep (voornamelijk uit vrijwilligers samengesteld) donaties verzamelt voor het project en bewaakt de voortgang van het project.

in Zwitserland

De associatie Au Village Imuhira was in 2006 opgericht na een reeks toevallige ontmoetingen. Deze ondersteuningsgroep is nu volledig betrokken bij het leiden van de werkzaamheden in Burundi.

Engels, Frans

  • De 2e sidebar is actief. Voeg widgets toe vanuit het Dashboard om dit bericht te verwijderen.