Burundi vandaag

Het Village Imuhira project bevindt zich op ongeveer 70 kilometers van de hoofdstad Bujumbura, ten oosten van de provincie Muramvya, op de heuvels van Rurenda in het Rutegama district.  Dit is een dichtbevolkte regio met nauwelijks infrastructuur. Doordat de meeste hulporganisaties hun hulpverlening op Bujumbura richten, worden de omliggende provincies vaak vergeten.

Het land

De Republiek Burundi is een van de kleinste landen in Afrika. Het bevindt zich net ten zuiden van de evenaar in midden oost Afrika, langs de noordelijke kust van het Tanganyika meer. Burundi grenst ten noorden aan Rwanda, ten zuiden en oosten aan Tanzania en ten westen aan de Democratische  Republiek Congo. Burundi ligt op een  hoogvlakte van 1 700 meter. Dit is ook de reden van gematigde temperaturen. Ondanks zijn rijke natuurlijke bronnen zoals nikkel, uranium, kobalt, koper, platina, goud, tin, kalksteen, akkerland en hydro-energie, is Burundi een van de armste landen ter wereld (167ste van de 177 op het Human Development Index van de Verenigde Naties). Ongeveer de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens en ongeveer 88% verdient minder dan $2 per dag.

De mensen

Burundi is ook een van de meeste dichtbevolkte landen ter wereld: ongeveer 8.5 miljoen mensen op een oppervlakte van 28 000 vierkante kilometers – een oppervlakte kleiner dan dat van België!

Ongeveer 85% van de bevolking is Hutu, 14% is Tutsi en 1% is Twa (of Pygmee). Kirundi is de officiele taal en Frans wordt in het onderwijs, het zakenwereld en bij de overheid gebruikt in formele en officiële gelegenheden.

De Hutus en Tutsis zijn woonachtig in de streken die tegenwoordig Rwanda en Burundi vormen. Tijdens het Duitse en daarna het Belgische  protectoraat waren  deze landen onder de naam Urundi bekend. Burundi is sinds 1962 onafhankelijk en werd een Republiek vier jaar later. 30 jaar lang heerste politieke instabiliteit en de toestand werd steeds erger. Dit eindigde in 1993 in een 10 jaar durende burgeroorlog.

De gevolgen van de burgeroorlog

In januari 2000, was het aantal dodelijke slachtoffers sinds april 1994 op 300 000 geschat. Ongeveer een miljoen mensen waren gevlucht en het aantal weeskinderen werd op 600 000 geschat.

Langzaam is het conflict gestaakt en in juli 2005 zijn verkiezingen gehouden. De verkiezingen geven hoop op vrede, stabiliteit en reconstructie van dit verwoeste land. Dit  conflict heeft een ernstige economische en humanitaire crisis veroorzaakt. Het aantal zuigeling -en moeder sterfte is hoog, veel kinderen zijn ondervoed; chronische ondervoeding veroorzaakt een toegenomen blootstelling aan epidemische ziektes (70% van de bevolking). Ook HIV-AIDS eist zijn tol, vooral in en rond de steden waar ongeveer 20% van de bevolking getroffen is. Dit laat een naar schatting 100.000 weeskinderen achter (de schattingen variëren sterk maar het aantal is hoog).

De regering heeft tot dusver positieve acties ondernomen. Scholing wordt gezien als een sleutel tot de heropbouw van het land, en  is nu verplicht en gratis. Bijna drie kwart van de kinderen volgt nu onderwijs maar slechts 7% van hen bereiken het secundaire onderwijs. Echter de aanwezige infrastructuur is ruim onvoldoende en op de meeste scholen ontbreekt sanitair. De klaslokalen zijn vaak overvol met 100 kinderen in lokalen bedoeld voor maar 50 kinderen met vier kinderen per bank en de rest op de grond…

Hoofdbron : World Vision

Engels, Frans

  • De 2e sidebar is actief. Voeg widgets toe vanuit het Dashboard om dit bericht te verwijderen.